Omgeving


Omgeving Poort van Druten weergeven op een grotere kaart

 

Ontsluiting en Parkeren

Door realisatie van De Poort van Druten is de Burgemeester Bruinemanstraat verlegd. De weg is in een knik om het nieuwbouwplan gelegd.

De woontoren heeft een parkeergarage op begane grondniveau met elf parkeerplaatsen welke variëren in grootte. De grotere plaatsen bieden ook ruimte voor het stallen van fietsen. Tevens is er een gescheiden fietsenstalling gerealiseerd voor de kopers die geen inpandige parkeerplaats afnemen. Overigens is er ook buiten de garage ruim voldoende parkeergelegenheid waardoor er genoeg parkeerruimte is voor alle bewoners en eventueel bezoek.

De woningen hebben twee parkeervakken op eigen terrein direct voor de woning aan de zijde van de te verleggen Burgemeester Bruinemanstraat. Daarnaast beschikken de woningen over een eigen garage.


                                                                                  Situatietekening Poort van Druten

Water

Aan de zuidkant van de woontoren is de nieuwe waterpartij aangesloten op de bestaande watergang. De reeds bestaande watergang is deels verlegd en wordt uitgebreid.

De woontoren staat voor een deel in het water, waardoor een fraai beeld ontstaat. Overigens is de watergang voldoende diep zodat de bodem lager ligt dan de grondwaterspiegel en de watergang in normale omstandigheden dus altijd gevuld zal zijn.

Groen

Van de aanwezige bomen is een aantal gerooi . Enerzijds om realisatie van het plan mogelijk te maken, anderzijds omdat dit nodig was voor het verleggen van kabels en leidingen. Op plekken waar het kappen niet te voorkomen was, zijn na realisatie nieuwe jonge bomen geplant. Zie ook de situatietekening.